لوگو کافه بردگیم آلتو

کافه بردگیم آلتو

سالاد سزار

کاهو/ زیتون/ گوجه گیلاسی/ مرغ/ نان سیر/ سرکه بالزامیک/ سس سزار

155.000 تومان